Aktuellt

Månadens konstnär på Form Design Center, Malmö

2 – 30 november 2018

Elin Forslund är glaskonstnär och formgivare med bas i Köpenhamn och på Österlen. Hennes glaskonst består ofta av flera material som sätts samman för att påverka, glädja och interagera med betraktaren. Glaskonsten utstrålar påhittighet, fantasi, taktilitet och materialmetamorfoser.

Läs mer på Form design >>