Shimmering dots and yellow circles

Trapphuset till Utvärdshuset i Falun

I detta projekt har jag arbetat med glas, spegelserigrafi och insmält glastryck tillsammans med en holografisk bärare.

Denna utsmyckning består av 26 stycken stora och 16 stycken mindre glasrondeller.

Objektens egenskap är att de har en egen lysande kraft, som fungerar bäst i naturligt ljus, och kräver inget externt ljus.

Inomi

Bariatriska mottagningen, Föreläsningssalen på Falu Lasarett

 


BILD PÅ GLAS

- en undersökning av former med screentryckt rasterbild på glaselement i offentlig miljö.

Exempel på offentlig utsmyckning till en av gångbroarna av den nya delen på Malmö Stadsbibliotek.
BILD PÅ GLAS handlar om en ständigt rörlig bild, moaré effekten, screentryckt bild i glas på säkerhetsglas i laminerat glas.
Projekt avseende glasets möjlighet att ingå som ett formelement och tillsammans med rastrerade bilder och färg, utarbetade med moaré effekten, ingå i offentlig miljö.

Varför glas?

Genomsynligt, givet, tydligt. Glas är intressant att infoga i en byggnads arkitektoniska språk. Exakthet i sin form. Tydligt genomskinlighet. Bra mönsterbärare. Glas behandlat konstnärligt har en given funktion, dels som rumsavdelare, dels som fönster. Som en form av rumdelare, delar den av en volym men stoppar inte ljuset. Kristallklart.

Spänningen mellan form, färg och ljus är väsentligt.
Upplevelsen av bilden/ bilderna, liksom möjligheterna med materialet glas är centralt.

Projektbeskrivning

Moaré kommer från franska ordet moiré, "vattrad", som inom den grafiska industrin menas med oönskade interferensmönster. Dessa kan uppstå vid tryckning om flera bilder som innehåller regelbundna system av punkter eller linjer efter ett tidigare rastrerat tryck.

Genom att påverka bilder digitalt, primärt med olika former av moaré effekten, har jag fått fram en "rörlighet" i bilden. En bild på glas, som är i rörelse ger olika uttryck beroende på vart rastret träffar varandra. Det kan också få betraktaren att interagera med bilden beroende på vart man står eller befinner sig.

Glas som fönster

Glas använt som fönster skapar en öppning av en byggnad, en genomborrning av fasaden, en utbrytning av boxen. Ett fönster kan man titta igenom eller titta på, beroende på placering och avsikten. Det bestämmer fokuset och orienteringen av ett rum och dess relation till omliggande områden. Det kan fungera som lins, filter eller som skärm.

Tex så ger en glasväggs genomsynlighet, vilket ju också är en form för fönster, dig möjlighet att ha överblick över en lokal samtidigt som viss dekor kan fungera som avgränsare, som en form för skydd av insyn. Ett element som står enkelt för sig själv, men blir förflyttat på kryss och tvärs ges helt plötsligt andra funktioner som privatrum, rumsavdelare och utsmyckning. En optimal teknik för ett sådant område är tex laminerat glas.

Laminerat glas

Laminerat glas består av en eller flera glasskivor som sammanfogade via ett limskikt som har både stärkande och ljuddämpande effekter på glaset. Lamellglas är tacksam i inredningssammanhang, som rumsavdelare, ljudisolerande eller som ren utsmyckning- en idé att applicera dekoren direkt på limskiktet har haft sor betydelse för tillämpning i offentlig miljö. En av fördelarna är att lamellglas inte har någon baksida. Tack vare att dekoren är förseglad mellan två glasskivor finns ingen risk för slitage, och därmed är livslängden lång.

Glas har alltid varit en facination för visionärer, konstnärer och arkitekter på samma sätt. Dets kvaliteter tycks inspirera drömmar. Det är en solid vätska, dets smälta stadie omärkligt för ögat. Det är hårt, ändå enormt ömtåligt och därför innehar en inneboende fara. Det förkroppsligar fenomenet av transparens, både litterärt och figurativt. Nu är drömmar obegränsade och allting kan bli gjort av glas.